Μάθε για το ΕΛΛΑΚ!

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικτυακών τόπων με το eXe eLearring

H εφαμογή συγγραφής web-based δραστηριοτήτων eXe eLearning είναι ήδη μεταφρασμένη στα ελληνικά. Μπορείτε να κατεβάσετε μια από τις πειραματικές εκδόσεις του από εδώ και να το εγκαταστήσετε άμεσα.
Με το eXe μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δικτυακό τόπο με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εύκολα, γρήγορα, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις html. Το προϊόν που δημιουργούμε με το eXe μπορούμε είτε να το προσαρτήσουμε σε μια υπάρχουσα ιστοσελίδα είτε να το τρέξουμε τοπικά από τον server του σχολικού εργαστηρίου.