Μάθε για το ΕΛΛΑΚ!

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2008

The KDE Education Project


Το KDE Education Project είναι η εκπαιδευτική διάσταση του γραφικού περιβάλοντος KDE. Περιλαμβάνει αυτόνομες εφαρμογές στο πεδίο της γλώσσας, των μαθηματικών, της φυσικής, της χημείας και της αστρονομίας. Επίσης υπάρχει εφαρμογή για τη δημιουργία τεστ από τον εκπαιδευτικό. Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως εξελληνισμένες, όμως τρέχουν μόνον σε Linux.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του The KDE Education Project: http://edu.kde.org/

0 Comments: