Μάθε για το ΕΛΛΑΚ!

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

Sophie: Δημιουργία πολυμεσικών βιβλίων

Το Sophie δημιουργεί κομψά, πολυμεσικά, δικτυακά έγγραφα - βιβλία, χωρίς προσφυγή σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Διαθέτει δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου, video, ήχου και εικόνων. Σκοπός των developers είναι να προωθήσουν τις δυνατότητες της πολυμεσικής δημιουργίας μέσα από το Sophie, που είναι ανοικτού κώδικα.
Με το Sophie μπορούμε να ανεβάσουμε τα έγγραφα που δημιουργούμε με αυτό σε έναν server, να κάνουμε αναζήτηση στα αποθετήρια του ΟΚΙ (Open Knowledge Initiative) και να ενσωματώσουμε μαθησιακά αντικείμενα στά έγγραφά μας, να δημιουργήσουμε σχόλια σε δυναμικά πεδία κειμένου που θα εμφανίζονται σε κάθε αντίγραφο του εγγράφου.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.sophieproject.org/

0 Comments: